Email tensumat@tensumat.sk

Referencie

 

Nadnárodné olejárske spoločnosti ( OMV, SHELL, ORLEN - BENZINA,  SLOVNAFT)

Umývacia linka SoftCare 2 PRO 

 

Stredne veľké ropné spoločnosti, Majitelia čerpacích staníc (TANKER, BENZINOL, VOMS, AVAJETT)

 

 

Verejné dopravné podniky SAD, Dopravné spoločnosti

 

nazov obrazka

 

 

 

Výrobcovia automobilov, Importéri a predajcovia automobilov, autorizované autoservisy (Volkswagen Slovakia, KIA Slovakia, Porsche Inter Auto Bratislava, Mercedes – Benz, Motor-car (Mercedes), SCANIA Slovakia, IMPA Bratislava, FINAL CD)

 

 

Reťazce supermarketov, Súkromné obchodné spoločnosti

 

Súkromní prevádzkovatelia umývacích centier

 

 

Autobazáre

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, SPP

Tunelové umývacie linky 

 

Procesná technika